Languages: [EN] | [NL] | [RO] | [GR] 
Printati aceasta pagina

DESPRE UMARG

Utilizarea jocurilor de realitate augmentată pentru mobil în dezvoltarea competențelor cheie prin învățarea despre dezvoltarea sustenabilă

Prin rolul său dual, economic și social, educația joacă un rol cheie în a se asigura că cetățenii europeni dobândesc abilitățile necesare adaptării lor. Implementarea de competențe cheie în școli implică nu doar menționarea lor în curriculă, ci și proiectarea de structuri și metode inovative de predare, precum și instrumente TIC potrivite și libere accesului pentru elevi și profesori. Dată fiind natura lor cros-curriculară, acestea necesită implicarea întregii școli.

Jocurile de realitate augmentată pentru mobil reprezintă medii care înglobează informații virtuale,  contextuale și specifice, localizate într-un site fizic. Aceste jocuri necesită dispozitive mobile și  computere, precum micro-calculatoarele, telefoanele mobile, care să permită participanților accesarea informațiilor virtuale.  Fără a plasa persoanele într-o lume artificială, aceste jocuri augmentează lumea fizică, prin introducerea acestora într-un spațiu al datelor digitale, stabilirii de rețele și abilități de comunicare și prin conturarea de particularități care oferă, concomitent, experiențe de învățare in situ sau bazate pe cercetare.

Printre obiectivele proiectului se numără:

Explorarea de jocuri de realitate augmentată pentru mobil care conduc la dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor

Contribuția la dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inovative, în medii formale sau informale, prin proiectarea de ghiduri de utilizare a instrumentelor MARG

Elaborarea unui cadru de proiectare a învățării pentru dezvoltarea de competențe cheie prin MARG : a) competențe civice precum gândirea critică, cetățenia activă, respectul pentru diferențe b) competențe digitale precum învățarea prin informații și date, comunicarea, colaborarea și rezolvarea de probleme

Utilizarea de platformele cu jocuri de realitate augmentată și oferirea de cunoștințe tehnice profesorilor, necesare pentru a-și crea propriul conținut util pentru stimularea competențelor cheie ale elevilor prin învățarea despre dezvoltarea durabilă

Oferirea de instrumente și metodologii profesorilor prin care să implementeze, să evalueze și să aprecieze competențele cheie ale elevilor și prin care să se comporte asemenea profesorilor-cercetători, datorită apelului la o educație  bazată pe cercetare


Previous page: ACASA
Next page: PARTENERI