Utilizarea jocurilor de realitate augmentată pentru mobil în dezvoltarea competențelor cheie prin învățarea despre dezvoltarea sustenabilă

Prin rolul său dual, economic și social, educația joacă un rol cheie în a se asigura că cetățenii europeni dobândesc abilitățile necesare adaptării lor. Implementarea de competențe cheie în școli implică nu doar menționarea lor în curriculă, ci și proiectarea de structuri și metode inovative de predare, precum și instrumente TIC potrivite și libere accesului pentru elevi și profesori. Dată fiind natura lor cros-curriculară, acestea necesită implicarea întregii școli.

Jocurile de realitate augmentată pentru mobil reprezintă medii care înglobează informații virtuale,  contextuale și specifice, localizate într-un site fizic. Aceste jocuri necesită dispozitive mobile și  computere, precum micro-calculatoarele, telefoanele mobile, care să permită participanților accesarea informațiilor virtuale.  Fără a plasa persoanele într-o lume artificială, aceste jocuri augmentează lumea fizică, prin introducerea acestora într-un spațiu al datelor digitale, stabilirii de rețele și abilități de comunicare și prin conturarea de particularități care oferă, concomitent, experiențe de învățare in situ sau bazate pe cercetare.

Obiectivele proiectului sunt de a:

(i)                  competențe civice precum gândirea critică, cetățenia activă, respectul pentru diferențe;(ii)                competențe digitale precum învățarea prin informații și date, comunicarea, colaborarea și rezolvarea de probleme;