LTT - Învățare, Predare, Formare -  Eveniment de formare de scurtă durată pentru personalul didactic

În timpul implementării proiectului UMARG, o activitate de formare a fost găzduită în aprilie 2021 (online, din cauza contextului pandemiei) de către Universitatea din Groningen. Scopul acestei activități a fost de a capacita profesorii și membrii echipelor proiectului să beneficieze de avantajele instrumentelor și jocurilor de realitate augmentată pentru mobil și să le integreze în activitatea lor de predare.

În special, prin aceste activități de formare:

a. Profesorii au dobândit cunoștințele teoretice și practice necesare pentru proiectarea, dezvoltarea și încorporarea jocurilor de realitate augmentată pentru mobil în domeniul competențelor cheie și pentru a-și sprijini elevii în dezvoltarea anumite competențe și abilități cheie.

b. Profesorii au acționat ca multiplicatori de cunoștințe atât pentru colegii lor, cât și pentru cercetători, deoarece au fost implicați, după această instruire, în studiul științific de cercetare asupra intervenției MARG și în evaluarea valorii educaționale adăugate a acestei intervenții. În plus, profesorii s-au familiarizat cu instrumentele de cercetare și evaluare pentru măsurarea competențelor cheie digitale și civice ale elevilor lor.

Totodată, caracterul transnațional al acestor evenimente le-a oferit profesorilor și cercetătorilor oportunitatea de a face schimb de bune practici cu colegii lor europeni, de a-și monitoriza reciproc munca și de a crea rețele pentru sporirea dimensiunii europene a organizațiilor, cu noi parteneriate posibile.